Verkoopvoorwaarden

 

De toegang tot de website www.kazidomi.com en het gebruik ervan zijn
onderworpen aan deze algemene voorwaarden. De klant is verplicht de
algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat hij een bestelling plaatst.


Identificatie van dienstverlener Kazidomi

 

Kazidomi srl
Adres:
Sint-Lambertusstraat 135 
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
België
Bedrijfsnummer: 0652941840
Btw-nummer: BE0652941840
Telefoon: 0032 2 479 82 62
Email: [email protected]
Bankrekeningnummer: BE75068905322851
BIC: GKCCBEBB


Onderwerp

Kazidomi biedt gezonde en biologische producten aan die online te koop zijn.
Kazidomi volgt ook de Becommerce Code of Conduct, waarvan u een
exemplaar kunt verkrijgen via deze link.
De klant bezoekt de website en vult het winkelmandje met de producten die
hij wenst te kopen. De klant accepteert dan de voorwaarden en betaalt zijn
bestelling via een van de op de site beschikbare betaaloplossingen.
Vervolgens zal de klant zijn bestelling bevestigen. Kazidomi stuurt hem dan
een orderbevestiging via e-mail. De koopovereenkomst tussen Kazidomi en
de klant komt tot stand na ontvangst van de bevestigingsmail.

Kazidomi behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van de klant
te vragen en bepaalde bestellingen te weigeren, in het bijzonder indien de
klant minderjarig is, indien er een geschil bestaat, indien de voorraad het niet
mogelijk maakt de bestelling uit te voeren of indien er een kennelijke fout in
de beschrijving of prijs van de producten staat. Alleen juridisch bekwame
personen kunnen een bestelling plaatsen.
Alle informatie met betrekking tot het Kazidomi lidmaatschap is beschikbaar
op deze pagina


Toepassing en aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

 

De belangrijkste kenmerken van de Producten en de Dienst en in het
bijzonder de specificaties, illustraties en indicaties van de afmetingen of
capaciteit van de Producten, worden gepresenteerd op de website
www.kazidomi.com, die de klant verplicht is te lezen voordat hij een Product
of Dienst aanschaft. De aankoop van een Product of Dienst is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van de Klant. Productaanbiedingen zijn onder
voorbehoud van beschikbaarheid, zoals gespecificeerd op het moment van
het plaatsen van de bestelling. Deze Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde
toegankelijk op de website www.kazidomi.com en hebben voorrang op elk
ander document.

Een bestelling impliceert in alle gevallen de uitdrukkelijke en onherroepelijke
aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant. Hij ontvangt in
de e-mail ter bevestiging van zijn bestelling een link naar de algemene
voorwaarden in een formaat dat kan worden opgeslagen of afgedrukt.
Sommige bepalingen van de algemene voorwaarden zijn alleen van
toepassing op consumenten.

Behoudens bewijs van het tegendeel, vormen de gegevens die in het
computersysteem van de verkoper zijn opgeslagen het bewijs van alle
transacties die met de klant zijn gesloten.


Vergoedingen en voorwaarden voor levering en betaling

 

Eventuele leveringskosten worden aangegeven in het besteloverzicht op de
website voordat de klant zijn bestelling bevestigt. Deze kosten zijn ook
opgenomen in de bevestigingsmail. Kazidomi verbindt zich ertoe alles in het
werk te stellen om ervoor te zorgen dat de levering binnen een termijn van
maximaal 4 werkdagen in België en maximaal 8 werkdagen in Europa
plaatsvindt op het door de klant opgegeven adres of in een afhaalpunt. Om
veiligheidsredenen kan de klant gevraagd worden om bij de levering een
identiteitsbewijs voor te leggen. In geval van eerste afwezigheid tijdens de
passage van de vervoerder, zal een nieuwe presentatie plaatsvinden. In geval
van een tweede afwezigheid zal het pakket ter beschikking worden gesteld op
een afhaalpunt in de buurt van de bestemming. De klant kan geen enkele
schadevergoeding eisen in geval van laattijdige levering.

Tijdens de levering controleert de klant de informatie en gegevens op de
factuur en gaat hij ermee akkoord. Hij bevestigt tevens dat de geleverde
producten, voor zover zichtbaar, voldoen aan de omschrijving die Kazidomi
heeft gegeven en dat zij geschikt zijn voor het normale gebruik van deze
producten. Elk gebrek dient te worden gemeld aan de vervoerder of het
afhaalpunt. Indien bepaalde producten op het moment van levering niet aan
de overeenkomst beantwoorden, stelt de klant de klantenservice van
Kazidomi daarvan onmiddellijk op de hoogte.Prijzen en informatie op de site

 

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en andere belastingen. Deze
prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd en zijn exclusief eventuele
extra gefactureerde verzendkosten. De door de klant betaalde prijzen zijn
deze vermeld op de site op het moment van de bevestigingsmail, behalve in
geval van een kennelijke fout. Deze tarieven zijn vast en niet-herzienbaar
tijdens hun geldigheidsperiode, maar de Verkoper behoudt zich het recht voor
om, buiten de geldigheidsperiode, de prijzen op elk moment te wijzigen.

Foto's en andere illustraties die gebruikt worden om de producten voor te
stellen zijn niet bindend en kunnen producten of artikelen bevatten die niet in
de aangeboden prijs zijn inbegrepen.


Bestellingen

 

Het is aan de Klant om op www.kazidomi.com de Producten te selecteren die
hij wenst te bestellen, volgens de volgende voorwaarden:

De Klant maakt verbinding met zijn klantenzone. De Klant kiest een Product
dat hij in zijn winkelmandje plaatst en dat hij kan verwijderen of wijzigen
voordat hij zijn bestelling valideert en de onderhavige algemene
verkoopsvoorwaarden aanvaardt. Hij zal dan zijn gegevens invoeren en de
leveringswijze kiezen. Na validatie van de informatie zal de bestelling als
definitief worden beschouwd en zal de betaling van de Klant vereist zijn
volgens de algemene voorwaarden.
De productaanbiedingen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site en
zolang de voorraad strekt.
De verkoop zal pas geldig zijn na volledige betaling van de prijs. Het is de
verantwoordelijkheid van de Klant om de juistheid van de bestelling te
controleren en eventuele fouten onmiddellijk te melden.
Elke bestelling op de site www.kazidomi.com vormt de totstandkoming van
een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Verkoper.
De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Klant
waarmee een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling te
annuleren of te weigeren.
De Klant zal de evolutie van zijn bestelling op de website kunnen volgen.
Elke annulering van de bestelling door de Klant zal slechts mogelijk zijn vóór
de levering van de Producten (onafhankelijk van de bepalingen met
betrekking tot de toepassing of niet van het wettelijke herroepingsrecht).
Condities voor een gratis proeflidmaatschap: klanten kunnen het
jaarlidmaatschap 30 dagen lang, gratis uitproberen. Gedurende die periode
zullen geen kosten in rekening gebracht worden. Tijdens deze periode kan de
klant zich op elk moment terugtrekken door contact op te nemen met onze
klantenservice. Als er gedurende de 30 dagen geen opname plaatsvindt,
wordt de klant aan het einde van de 30 dagen gedebiteerd en kan er geen
terugbetaling van het lidmaatschap aangevraagd worden.
Een klant kan de gratis proefperiode niet aanvragen als hij in het verleden al
lid is geweest. De totale duur van het lidmaatschap, inclusief de gratis
proefperiode, is 1 jaar. Dat komt overeen met 1 maand gratis proef + 11
maanden lidmaatschap.
Als een klant een bestelling plaatst zonder lid te zijn, kan hij bij zijn volgende
bezoek op de site nog steeds gebruik maken van de gratis proefversie. Een
promotiecode kan worden gebruikt voor lidmaatschap met de gratis
proefperiode, maar deze wordt pas na 30 dagen in overweging genomen. Als
een promotiecode wordt gebruikt voor 100% van het bedrag van het
lidmaatschap, wordt de bestelling voltooid bij het nemen van het
lidmaatschap en niet 30 dagen later. In dit geval is er geen gratis
proefperiode. Het is niet mogelijk om lid te worden en via overschrijving te
betalen.
Het bespaarde bedrag tijdens de proefperiode zal meegerekent worden in het
totaal bespaard bedrag.
Dezelfde persoon krijgt enkel één keer toegang tot de gratis proefperiode.
Kazidomi behoudt zich het recht voor om de toegang te wijgeren voor
iedereen die meerdere accounts probeert aan te maken om meerdere keren
toegang te krijgen tot de gratis proefversie. Gratis proefperiode is alleen
geldig bij een jaarlidmaatschap, niet bij maandelijkse lidmaatschappen.
Lidmaatschapspromotiecodes zijn alleen geldig voor het eerste jaar - het
lidmaatschap wordt verlengd tegen de volledige prijs.

Annuleringsvoorwaarden voor leden: Je kunt je maandelijkse lidmaatschap
binnen de 30 dagen opzeggen via de volgende link. Alle lidmaatschapsgelden
die voor de annulering zijn betaald, worden echter niet terugbetaald en je
bent verantwoordelijk voor alle kosten van de door jou gekozen
betaalmethode voor het lidmaatschap voorafgaand aan je annulering.
De klant kan een terugbetaling van zijn jaarlijkse lidmaatschap aanvragen na
één jaar, vanaf de aankoopdatum (of de start van de gratis proefperiode
indien deze heeft plaatsgevonden) en dit van onder aftrek van coupons,
geschenken en andere ontvangen kortingen. De terugebetaling van het
lidmaatschap wordt enkel onder de vorm van een tegoedbon aangeboden en
enkel bij het vernieuwen van het lidmaatschap. In het geval dat je winst hebt gemaakt met je
lidmaatschap, kan er geen terugbetaling worden gegeven omdat de
besparingen groter zijn dan de betaalde lidmaatschapsprijs.


Klantenzone - Account


Om een bestelling te plaatsen, wordt de Klant uitgenodigd een account aan te
maken.

Om dit te doen, moet hij zich registreren door het formulier in te vullen dat
hem zal worden voorgesteld bij zijn bestelling en verbindt hij zich ertoe om
oprechte en nauwkeurige informatie te verstrekken over zijn
contactgegevens, met inbegrip van zijn e-mailadres.

De Klant is verantwoordelijk voor het bijwerken van de verstrekte informatie.
Hij krijgt te horen dat hij deze kan wijzigen door in te loggen op zijn account.

Om toegang te krijgen tot zijn persoonlijke ruimte en zijn bestelgeschiedenis,
moet de Klant zich identificeren door middel van zijn e-mailadres en
wachtwoord dat hij tijdens de registratie heeft ingevuld en dat strikt
persoonlijk is. De Klant zal zich dan ook onthouden van iedere vorm van
openbaarmaking daarvan. Anders blijft hij als enige verantwoordelijk voor het
gebruik dat ervan zal worden gemaakt. De persoonlijke ruimte van de Klant is
strikt voorbehouden voor het gebruik van de Klant en kan door geen enkele
andere klant worden gebruikt.

De Klant kan zich ook afmelden door naar de speciale pagina van zijn
persoonlijke ruimte te gaan of een e-mail te sturen naar:
[email protected]. Dit zal binnen een redelijke termijn van kracht zijn.

In geval van niet-naleving van de algemene verkoop- en/of
gebruiksvoorwaarden, heeft de site www.kazidomi.com de mogelijkheid om
de account van een klant op te schorten of zelfs te sluiten na een
elektronische ingebrekestelling die geen effect heeft gehad.

Elke verwijdering van een account, om welke reden dan ook, veroorzaakt de
volledige verwijdering van alle persoonlijke informatie van de klant.

Elke gebeurtenis te wijten aan een geval van overmacht met als gevolg een
slechte werking van de site of server en onder voorbehoud van enige
onderbreking of wijziging in geval van onderhoud, valt niet onder de
verantwoordelijkheid van de Verkoper.

Het aanmaken van de account houdt de aanvaarding in van deze algemene
verkoopsvoorwaarden.


Herroepingsrecht (alleen voor consumenten) en retourkosten

 

De klant heeft het recht om binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van zijn
bestelling, zonder boete en zonder opgave van redenen, terug te treden uit
het contract (behalve voor voedsel).

De in het eerste lid genoemde termijn gaat in op de dag na ontvangst van de
bestelling:
1° Van de sluiting van het contract, voor dienstencontracten en de in artikel
L. 221-4 genoemde contracten;
2° De ontvangst van de goederen door de consument of door een door hem
aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder, voor overeenkomsten
betreffende de verkoop van goederen. Bij buiten verkoopruimten gesloten
overeenkomsten kan de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht
bij het sluiten van de overeenkomst.

In het geval van een bestelling voor meerdere afzonderlijk geleverde
goederen of in het geval van een bestelling van een goed dat bestaat uit
partijen of meerdere onderdelen waarvan de levering over een bepaalde
termijn is gespreid, gaat de termijn in vanaf de ontvangst van het laatste
goed of de laatste partij of het laatste onderdeel.

De klant kan zijn verzoek indienen door contact op te nemen met de
klantenservice via de contactpagina van de website, of door het ingevulde
herroepingsformulier (zie bijlage) terug te sturen per post of e-mail, of door
een duidelijk verzoek daartoe te sturen. Hij kan vragen om de producten om
te ruilen of om terugbetaling te vragen.

Tijdens de herroepingstermijn zal de klant de grootst mogelijke zorg besteden
aan de producten en hun verpakking. De klant zal de producten slechts in die
mate uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij ze al dan niet wenst te behouden. Indien de klant gebruik
wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zal hij de producten, met alle
mogelijke toebehoren (mededelingen, documentatie, enz.), terugsturen naar
het volgende adres: HELLESTRAAT 89, 1800 VILVOORDE BELGIË. De
terugzending van de producten moet gebeuren binnen een maximumtermijn
van 14 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht. De terugzendingen
moeten in hun originele staat en volledig (verpakking, accessoires,
instructies, ...) gebeuren, zodat de terugzending in nieuwe staat kan
gebeuren, vergezeld van de factuur. Beschadigde, vervuilde of onvolledige
producten worden niet teruggenomen. De kosten van de retourzending
blijven ten laste van de klant.
Kazidomi vergoedt pakketten die niet door de klant ontvangen of
teruggestuurd zijn met aftrek van €5 voor de verwerking van de bestelling en
de transportkosten in het geval zij ten laste komen van Kazidomi.
Kazidomi zal de klant terugbetalen op dezelfde wijze als de klant heeft
gedaan om de bestelling te plaatsen. De terugbetaling vindt plaats onder
aftrek van de door de klant betaalde of door Kazidomi gesteunde kosten van
levering en voorbereiding. De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen
nadat Kazidomi kennis heeft genomen van het verzoek tot herroeping, mits
Kazidomi de geretourneerde producten heeft ontvangen of de klant het bewijs
heeft geleverd dat de producten zijn verzonden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor elke andere manipulatie van de
producten dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede
werking van de producten vast te stellen.

De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen wanneer:
- de geleverde goederen werden gemaakt volgens hun specificaties of
duidelijk gepersonaliseerd werden;
- de geleverde goederen niet kunnen worden omgeleid of snel kunnen
bederven;
- de geleverde goederen voedingsproducten zijn;
- verzegelde goederen die na levering niet meer verzegeld zijn en die om
hygiënische of gezondheidsredenen niet kunnen worden geretourneerd.


Product conformiteit

 

Kazidomi garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de
overeenkomst, de specifieke kenmerken beschreven op de website en de
redelijke eisen met betrekking tot de kwaliteit en het nut ervan. In geval van
vaststelling van een kennelijk gebrek of niet-conformiteit dient de klant, op
straffe van verval van zijn rechten ter zake, Kazidomi hiervan dwingend en
onmiddellijk op de hoogte te brengen, onverminderd de rechten verleend
door de artikelen 1649bis e.v. van het Burgerlijk Wetboek indien de klant een
consument is en door de artikelen 1641 e.v. indien de klant geen consument
is. In het tweede geval wordt aangenomen dat Kazidomi niet op de hoogte
was van de ondeugdelijke cache.

Daarnaast willen we duidelijk maken dat we nog steeds alleen producten
aanbieden die we kopen bij de fabrikanten van de originele producten en hun
groothandelaren. In geval van twijfel over de authenticiteit van de producten
kan de consument meer informatie en advies vinden op de website
https://www.cecbelgique.be. Bij verdenking van namaak kan de consument
altijd een klacht indienen via het contactpunt.


Bewijs

 

E-mail en automatische registratiesystemen van de website dienen als bewijs,
met name voor de datum van de bestelling en de inhoud ervan.


Customer service en mogelijk beklag

 

Onze klantenservice zal er alles aan doen om uw vragen, suggesties of
klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen. Hij is bereikbaar:
- via de contactpagina van de website
- per e-mail: [email protected]
- via de telefoon: 0032 2 479 82 62
- Per post: Kazidomi, Klantenservice, 135 rue Saint Lambert, Sint-Lambrechts-
Woluwe-Saint-Lambert, België.


Verantwoordelijkheid

 

Kazidomi kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik van
de producten of voor eventuele wijzigingen van de producten door de
fabrikanten. De verantwoordelijkheid van Kazidomi is in ieder geval beperkt
tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden ingeroepen voor
eenvoudige fouten die ondanks alle aandacht voor de presentatie van de
producten niet konden worden gemaakt. Kazidomi kan in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor indirecte of gevolgschade, noch voor
schade die ten tijde van de bestelling niet voorzienbaar was. Foto's,
illustraties of productbladen binden Kazidomi niet. Deze informatie wordt
slechts ter informatie gegeven. De klant gaat ermee akkoord de instructies
van de fabrikant op of in de verpakking van het product zorgvuldig te lezen.

Beleid inzake online-beoordelingen

 

Kazidomi werkt samen met het bedrijf Reviews.io om zijn online beoordelingen te certificeren, zodat een derde partij de geldigheid van de geplaatste beoordelingen kan garanderen.

Alle gebruikers van de Kazidomi website kunnen een online beoordeling maken. Beoordelingen worden rechtstreeks op de website van Kazidomi verzameld.

Reviews.io maakt het mogelijk de echtheid van de beoordelingen te verifiëren door de bestelgeschiedenis van de klant te raadplegen om na te gaan of hij/zij een product al dan niet heeft geconsumeerd en deze beoordeling dus als geverifieerd weer te geven.

De firma Kazidomi voert ook steekproeven uit.

 

Valse beoordelingen worden zoveel mogelijk uitgesloten door abnormaal gedrag op het platform vast te stellen en door de e-mailadressen te controleren die worden gebruikt om deze beoordelingen te geven.

Beoordelingen moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen, anders kunnen ze worden verwijderd:

Zij moeten een reële ervaring bij het gebruik van het product weergeven

Ze mogen niet gewelddadig, grof, haatdragend of anderszins ongeschikt zijn voor andere gebruikers om te lezen

Zij moeten betrekking hebben op het gebruik van het product, of de site

Recensies worden in hun geheel gepubliceerd en worden niet gewijzigd zonder toestemming van de gebruiker.

 

Gebruikers kunnen een mogelijk onjuiste of ongepaste beoordeling melden door contact op te nemen met de klantenservice in de chat, per e-mail of per telefoon. Er zal dan een onderzoek worden ingesteld door de klantenservice die de geplaatste recensie zal verifiëren, en contact zal opnemen met de klant om te bepalen of de recensie gepubliceerd kan blijven.

 

Recensies worden standaard gesorteerd van de meest recente naar de oudste, en kunnen worden gesorteerd op basis van de beoordelingen van de gebruiker.

 

De methode voor de berekening van de "sterren" is gebaseerd op het gemiddelde van de gepubliceerde beoordelingen.

Een "Geverifieerde Review" label wordt gebruikt voor reviews die overeenkomen met gebruikers die een bestelling hebben geplaatst en hun review achteraf hebben gevalideerd.

Op het Kazidomi platform worden geen betaalde beoordelingen gebruikt. Sommige gebruikers ontvangen vouchers om op de site te consumeren, maar geen enkele uitdrukkelijke overeenkomst verplicht hen om de site of de producten op enigerlei wijze te beoordelen. Reviews blijven vrij zolang ze respectvol zijn en de ervaring van de gebruiker met de site of de producten weergeven.


Persoonlijke data

 

Kazidomi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992, zoals herzien
op de verwerking van persoonsgegevens. De klant heeft het recht op
toegang, wijziging, correctie en verwijdering van zijn gegevens door contact
op te nemen met Kazidomi.
Kazidomi verbindt zich ertoe om de gegevens van haar klanten niet aan
derden mee te delen zonder voorafgaande toestemming.


Intellectuele rechten

 

De naam en het logo van Kazidomi en die van de op de website vermelde
bedrijven zijn beschermde namen en handelsmerken. De intellectuele rechten
met betrekking tot de website zijn exclusief eigendom van Kazidomi of haar
aannemers. De informatie op de site mag niet openbaar worden gemaakt,
gereproduceerd of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van Kazidomi, behalve voor strikt persoonlijk gebruik.


Biologisch label en productgebruik

 

Kazidomi is een biologisch gecertificeerde webshop (Controle uitgevoerd door
BE-BIO-03). Producten die op Kazidomi worden verkocht, kunnen niet worden
gebruikt voor wederverkoop door een bedrijf. Het biologische certificaat is in
geen geval geldig voor bedrijven die onze producten kopen om ze door te
verkopen.


Varia

 

Het feit dat een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig
wordt verklaard, doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettigheid of
toepasbaarheid van de overige bepalingen. Het niet aandringen van Kazidomi
op de strikte toepassing van één of meer van de voorwaarden houdt geen
stilzwijgende afstand van haar rechten in en sluit niet uit dat zij nadien de
strikte naleving van deze bepalingen kan eisen.

Kazidomi is niet verantwoordelijk voor de vertraagde uitvoering of niet-
uitvoering van de Dienst als gevolg van overmacht. Gevallen van overmacht
worden beschouwd als de gebruikelijke veronderstellingen erkend door de
Belgische rechtspraak en rechtbanken. In geval van overmacht heeft
Kazidomi het recht om de producten te leveren binnen de 60 dagen na de
contractueel overeengekomen datum. Na deze termijn kan de klant de
bestelling annuleren.

Elk geschil wordt beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken
van Brussel zijn bevoegd.
U kunt uw geschil melden via het Europese ODR-
platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.Annex: herroepingsformulier

 

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u het contract wilt
beëindigen:
Ik stel u hierbij op de hoogte van mijn terugtrekking uit het contract voor de
verkoop van de volgende eigendommen:
- Bestelling geplaats op ..................................... (gelieve de datum in te
vullen)
- Bestelling ontvang op ..................................... (gelieve de datum in te
vullen)
- Adres dat vermeld werd bij de
bestelling : ....................................................................
.....................................................................................................................
.................................
- Ondertekening (alleen indien dit formulier op papier wordt ingediend):

..............................................................................

Selecteer een taal of een land
Mes listes de souhait
Winkelmand