Gebruiksvoorwaarden

Gegevens van dienstverlener Kazidomi

Kazidomi sprl

Adres:
135 Saint Lambert straat
1200 Woluwé-Saint-Lambert
België

Ondernemeringsnummer: 0652941840 
BTW Nummer : 652941840
Telefoon: 0032 2 479 82 62
Email : hello@kazidomi.com

Doelstelling

Kazidomi biedt bio en gezonde producten online aan. De klant bezoekt de webwinkel en vult zijn winkelmandje met de producten die hij wenst de kopen. De klant aanvaardt vervolgens de gebruikersvoorwaarden en gaat door naar de betaling van zijn bestelling via de verschillende online betalingsmogelijkheden aangeboden op onze website. Vervolgens bevestigt de klant zijn bestelling en Kazidomi stuurt een e-mail ter bevestiging. De verkoopovereenkomst is definitief bij ontvangst van de bevestigingsmail. Kazidomi houdt het recht om extra informatie te vragen aan de klanten en bepaalde bestellingen te weigeren. Een reden voor weigering is bijvoorbeeld: een minderjarige klant, een gerechtelijk geschil, ontoereikende voorraden of een duidelijk fout in de beschrijving of prijs van een product. Deze lijst is niet uitputtend. Uitsluitend een juridische toerekeningsvatbaar persoon mag een bestelling plaatsen.

Toepassing en acceptatie van de gebruikersvoorwaarden

Een bestelling betekent in alle gevallen een onherroepelijke instemming met de huidige gebruikersvoorwaarden. In de bevestigingsmail die wordt verzonden aan de klant tijdens de bestelling, staat een link naar de gebruikersvoorwaarden in een formaat dat kan worden geprint en/of opgeslagen. Een aantal bepalingen van de gebruikersvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de klant.

Kosten en de middelen van levering en betaling

De leveringskosten worden aangeduid in het overzicht van de bestelling, voordat de klant zijn bestelling bevestigd. Deze kosten worden ook aangeduid in de bevestigingsmail. Kazidomi verplicht zich om al het mogelijke te doen om te verzekeren dat de levering geschiedt binnen maximaal 4 dagen voor België en maximaal 8 dagen voor de rest van Europa, op het door de klant aangeduide adres of het gekozen afhaalpunt. Om veiligheidsredenen, kan de klant gevraagd worden bij de levering een identiteitsbewijs te tonen. In het geval van een eerste afwezigheid, zal men opnieuw langs komen op een later tijdstip. In geval van een tweede afwezigheid, zal het pakje afgeleverd worden bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Geen enkele vorm van compensatie kan worden geëist door de klant in het geval van een late levering.

Bij levering, controleert de klant de informatie en gegevens op de rekening en tekent ter bevestiging.  Hij bevestigt ook dat de producten geleverd zijn en, indien zichtbaar, dat de beschrijving van de producten overeenkomt met de beschrijvingen van Kazidomi en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waarvoor de producten bestemd zijn. Elk gebrek dient te worden gemeld aan de transporteur of het afhaalpunt. Indien bepaalde producten niet overeenstemmen met de bestelling, moet de klant ook onmiddellijk contact opnemen met de klantenservice van Kazidomi.

Prijzen en informatie op de website

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief BTW en andere belasting. Deze prijzen kunnen op elke moment worden aangepast en bevatten niet de bezorgkosten. De klant betaald de prijzen die zijn vermeld in de bevestigingsmail, met uitzondering van duidelijke fouten. Afbeeldingen en andere illustraties van het product kunnen afwijken van het product en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen bij de prijs.  

Herroepingsrecht (uitsluitend voor consumenten) en retourneringskosten

De klant heeft het recht zich binnen 14 kalenderdagen te bedenken, vanaf het moment van de ontvangst van zijn bestelling, zonder boete en zonder opgave van redenen.  De klant kan zijn aanvraag indienen bij onze klantenservice via de contactpagina op onze website, door het formulier herroepingsrecht in te vullen (zie annex) en dit per e-mail of per post aan ons te retourneren, of door een een duidelijk verzoek in te dienen.  De klant kan zijn producten inruilen of  geld terugvragen. 

Gedurende de bedenktijd dient de klant ervoor te zorgen de producten met de grootste zorg te behandelen.  De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden Indien de klant wenst zich te bedenken, dan moet hij de producten terugsturen, met alle nodige documenten (beschrijvingen, formulier etc.) en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele staat, naar het volgende adres: 46 RUE DU LONG CHENE 1970 WEZEMBEEK-OPPEM BELGIE. De producten moeten niet later dan 14 dagen na het gebruiken van het herroepingsrecht worden teruggestuurd.

Kazidomi zal de klant terugbetalen door middel van dezelfde betaalwijze gebruikt door de klant tijdens de bestelling.  De bezorgkosten betaald door de klant of Kazidomi, zullen van het terugbetaalde bedrag worden afgetrokken.  De terugbetaling zal plaatsvinden maximaal 14 dagen nadat Kazidomi op de hoogte is gesteld van het verzoek tot gebruik het herroepingsrecht, onder de voorwaarde dat Kazidomi de bestelde producten heeft terug ontvangen of dat Kazidomi bewijs heeft ontvangen dat de producten onderweg zijn. 

De klant zal verantwoordelijk worden gehouden voor de staat van de producten als deze het gevolg is van gebruik anders dan het verifiëren en bepalen van juistheid en staat van de producten bij ontvangst.

Conformiteit

Kazidomi garandeert dat de geleverde producten voldoen aan en overeenkomen met  en beschrijvingen op de website,  wat redelijkerwijs verwacht mag worden met betrekking tot hun kwaliteit en gebruik.  In het geval dat een klant een duidelijk gebrek of non-conformiteit constateert, zal de klant direct Kazidomi moeten informeren. Indien dit niet direct gebeurt dat de klant zijn rechten met betrekking tot non-conformiteit verliezen, zonder dat dit afbreuk doet aan artikelen 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek (Code Civil), indien de klanten een consument is en  artikelen 1641 en volgende, indien de klant geen consument is.  In het tweede geval zal worden verondersteld dat Kazidomi niet op de hoogte was van een verborgen gebrek.

Bewijs

De berichten en automatische inschrijving van de website dienen als bewijs, met name voor ontvangstdatum en de inhoud van de bestelling.

 

Klantenservice en eventuele vorderingen

Onze klantenservice doet er alles aan om uw vragen, suggesties of klachten te beantwoorden en u zo goed mogelijk te helpen.  Onze klantenservice is te bereiken via:

-Via de contactpagina op onze website

- Per e-mail :  hello@kazidomi.com

- Per telefoon : 0032 2 479 82 62

- Per post : Kazidomi, Klantenservice, 135 rue Saint Lambert, Woluwé-Saint-Lambert, Belgique

Verantwoordelijkheid

Kazidomi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik van de producten of wijzigingen aan de producten aangebracht door de fabrikanten.  De verantwoordelijk van Kazidomi is beperkt tot de hoogte van het bestelde bedrag en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor simpele fouten die zijn achtergebleven ondanks alle zorg die is besteed aan product. In geen geval is Kazidomi verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, noch voor onvoorziene schade die niet te voorzien was op het moment van bestelling; Geen rechten kunnen worden ontleent aan foto’s, illustraties of productomschrijvingen, gepresenteerd door Kazidomi. Deze gelden bij benadering.  De klant verplicht zich ertoe de beschrijving aangeleverd door de fabrikant, op de verpakking van het product , nauwkeurig te lezen.

Persoonlijke gegevens

Kazidomi hanteert de Belgische privacywet van 8 december 1992, zoals gewijzigd, met betrekking tot persoonlijke gegevens.  De klant heeft toegang tot en recht op wijziging, rectificatie en intrekking van de gegevens verstrekt aan Kazidomi.

Kazidomi verbindt zich ertoe gegevens van zijn klanten niet te delen met derden zonder nadrukkelijke toestemming.

Intellectuele rechten

De naam en het logo van Kazidomi, evenals de namen en logo’s van de bedrijven die zijn overgenomen op de website, zijn beschermde namen en merken.  De intellectuele rechten verbonden aan de website zijn het eigendom van Kazidomi of  zijn contractanten.  Uitgezonderd voor persoonlijk gebruik, mag de informatie opgenomen op de website  niet worden gepubliceerd, gereproduceerd of gewijzigd zonder toestemming vooraf.

Overige bepalingen

In het geval dat één van de bepalingen opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden ongeldig, illegaal of nietig wordt verklaard, doet dat geen enkele afbreuk aan de geldigheid, legaliteit of toepasbaarheid van de overige bepalingen.
Mocht  Kazidomi nalaten één of meerdere bepalingen strikt toe te passen, dan betekent dit niet dat Kazidomi stilzwijgend afstand doet van haar rechten en verhindert dit niet het  naderhand strikt  toepassen van de bepalingen.

Kazidomi is niet verantwoordelijk voor een verlate uitvoering of niet-uitvoering van haar diensten, als dit het gevolg is van overmacht.  Met overmacht  wordt bedoelt overmacht zoals wordt gewoonlijk wordt erkend door de jurisprudentie en de Belgische tribunalen.    In het geval van overmacht mag Kazidomi de producten leveren gedurende 60 dagen volgende op de overeengekomen leveringsdatum.  Nadat deze periode is verstreken, heeft de klant de mogelijkheid om af te zien van zijn bestelling.

Op alle eventuele geschillen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Uitsluitend Brusselse rechtbanken hebben bevoegdheid.

U kunt uw geschil aanmelden bij het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting ODR:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Bijlage : formule herroepingsrecht

U dient dit formulier alleen in te vullen in het geval dat u de overeenkomst wilt opzeggen :

Bij deze wil ik u op de hoogte stellen van de herroeping van het koopcontract van de volgend(e) zaak/zaken :

-        Bestelling gedaan op ………………………………. (vul hier de besteldatum in)

-        Bestelling ontvangen op……………………………… (vul hier de ontvangstdatum in)

-       Naam van de persoon die de bestelling heeft geplaatst  : ……………………………………………..

-       Adres gebruikt voor de      bestelling:…………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

-        Datum : …………………………………………………………

-        Handtekening (uitsluitend indien het formulier op papier wordt aangeleverd) :

 

……………………………………………………………………

Partager cette recette


Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. OK